logo Danssalon Swing Along

Voorwaarden

Contact

lindy@swingalong.nl
+31623213297
KvK 91341493 (eenmanszaak)
btw-id NL002066067B79
Wijkcentrum de Oever, Amstelstraat 1, Alkmaar

Inschrijving en betaling

De kosten van de cursus staan op het inschrijfformulier. Inschrijving verloopt per gehele cursus. De eerste les is een proefles, zonder betaalplicht. Na de proefles ontvang je een betaalverzoek, betaling maakt de inschrijving definitief. Het is niet mogelijk een cursus voor een deel af te nemen en naar rato te betalen. Omdat dansles een tijdsgebonden product is, is er geen wettelijk recht op bedenktijd. De bedenktijd eindigt op de uiterste betaaldatum van het betaalverzoek. Het is niet mogelijk om cursusgeld terug te krijgen. In het geval van zwaarwegende redenen kan in overleg (een deel van het) cursusgeld meegenomen worden als tegoed voor een volgende cursus. Er is geen aanwezigheidsplicht, wel het verzoek om afwezigheid vooraf te melden.

Aansprakelijkheid

Danssalon Swing Along is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen. Gevonden voorwerpen worden een bepaalde tijd bewaard op de vestigingslocatie of het bezoekersadres.

Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden verklaar je dat je geen medische beperkingen hebt zoals hart, -long en vaatziektes. Is dit wel het geval bespreek dan van tevoren de risico's met de instructeurs. Bespreek eventuele bestaande blessures of beperkingen voor de les met de cursusleider.

Onze danscursussen en evenementen zijn een sportieve bezigheid. Door sportief te bewegen loop je een risico op blessures en/of letsel. Dansalon Swing Along sluit elke aansprakelijkheid voor schade en lichamelijk letsel uit, zowel bij een bezoeker/deelnemer als bij een aanwezige derde. Tenzij anders bepaald door dwingend recht.

Overmacht

In geval van overmacht kunnen we onze verplichtingen niet nakomen. Vanzelfsprekend doen we altijd ons best om deze verplichtingen op een later tijdstip in te halen. Je kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding.